از طریق فرم زیر پیام خود را ارسال نمائید

انتقادات و پیشنهادات

چنانچه به هر دلیلی از وب سلامتی و نشاط ناراضی هستید و شکایتی دارید ، می توانید بوسیله فرم زیر یا تماس با شماره ٠٩١٢٤٨٨٥٥٦٨ آن را مطرح نمائید .